Informacje dla niepełnosprawnych

Zmień rozmiar tekstu:
 • standardowy rozmiar tekstu
 • powiększenie tekstu
 • duże powiększenie tekstu

Formularz

Formularz
 1. Czy podróżuje Pan/Pani z osobą towarzyszącą?

  • Proszę wybrać rodzaj niepełnosprawności

 2. Czy podróżuje Pan / Pani z psem przewodnikiem (GIDG)? 3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:


  • 1. Administratorem danych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice
  • 2. Cel przetwarzania danych osobowych: obsługa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym drogą lotniczą.
  • 3. Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA
  • 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
  • 5. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą.
  • 6. Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usługi asysty osoby niepełnosprawnej.
  • 7. Termin przechowywania Danych: 1 rok
  • 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • 9. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
  • 10. Profilowanie: nie dotyczy;
  • 11. Zamiar przekazania Danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy.
  • 12. Inspektor ochrony danych Iwona Pańkowska-Furgalska – rodo@gtl.com.pl
  • 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.